Nạp và rút tiền chỉ trong vài giây

Chúng tôi chấp nhận nhiều phương pháp thanh toán. Bạn có thể bắt đầu sao chép giao dịch ngay bây giờ mà không cần số tiền nạp tối thiểu!
Hệ thống điện tử
Thẻ tín dụng
Chuyển khoản
Xử lý nhanh
rút tiền 24/7
16.5
m
Thời gian xử lý nạp tiền trung bình
287
min
Thời gian xác minh ID trung bình
67.6
min
Thời gian xử lý rút tiền trung bình

Hệ thống thanh toán điện tử

HỆ THỐNG THANH TOÁN TIỀN TỆ PHÍ KÝ QUỸ TỐI THIỂU KÝ QUỸ TỐI ĐA THỜI GIAN
Neteller logo
USD
EUR
0%
2 USD
10 000 USD
Ngay lập tức
Skrill logo
USD
EUR
0%
1 USD
10 000 USD
Ngay lập tức
VND
0%
2 000 VND
1 000 000 000 VND
Ngay lập tức

Internet Banking

HỆ THỐNG THANH TOÁN TIỀN TỆ PHÍ KÝ QUỸ TỐI THIỂU KÝ QUỸ TỐI ĐA THỜI GIAN
VND
0%
300 000 VND
300 000 000 VND
Ngay lập tức
VND
0%
300 000 VND
300 000 000 VND
Ngay lập tức
VND
0%
300 000 VND
300 000 000 VND
Ngay lập tức
VND
0%
300 000 VND
300 000 000 VND
Ngay lập tức
VND
0%
300 000 VND
300 000 000 VND
Ngay lập tức
VND
0%
300 000 VND
300 000 000 VND
Ngay lập tức
VND
0%
300 000 VND
300 000 000 VND
Ngay lập tức
VND
0%
300 000 VND
300 000 000 VND
Ngay lập tức

Bank cards

HỆ THỐNG THANH TOÁN TIỀN TỆ PHÍ KÝ QUỸ TỐI THIỂU KÝ QUỸ TỐI ĐA THỜI GIAN
USD
EUR
0%
10 USD
10 EUR
10 000 USD
7 500 EUR
Ngay lập tức

Hệ thống thanh toán điện tử

HỆ THỐNG THANH TOÁN TIỀN TỆ PHÍ KÝ QUỸ TỐI THIỂU KÝ QUỸ TỐI ĐA THỜI GIAN
Neteller logo
USD
EUR
0%
2 USD
2 500 USD
Ngay lập tức
Skrill logo
USD
EUR
0%
1 USD
10 000 USD
Ngay lập tức
VND
0%
2 000 VND
100 000 000 VND
Ngay lập tức

Internet Banking

HỆ THỐNG THANH TOÁN TIỀN TỆ PHÍ KÝ QUỸ TỐI THIỂU KÝ QUỸ TỐI ĐA THỜI GIAN
VND
0%
300 000 VND
300 000 000 VND
Ngay lập tức
VND
0%
300 000 VND
300 000 000 VND
Ngay lập tức
VND
0%
300 000 VND
300 000 000 VND
Ngay lập tức
VND
0%
300 000 VND
300 000 000 VND
Ngay lập tức
VND
0%
300 000 VND
300 000 000 VND
Ngay lập tức
VND
0%
300 000 VND
300 000 000 VND
Ngay lập tức
VND
0%
300 000 VND
300 000 000 VND
Ngay lập tức
VND
0%
300 000 VND
300 000 000 VND
Ngay lập tức

Bank cards

HỆ THỐNG THANH TOÁN TIỀN TỆ PHÍ KÝ QUỸ TỐI THIỂU KÝ QUỸ TỐI ĐA THỜI GIAN
USD
EUR
2.5% + 2.5 USD
2.5% + 2.5 EUR
20 USD
20 EUR
2 000 USD
2 000 EUR
1 – 6 ngày làm việc
Xin hãy lưu ý:
  • Nếu bạn nạp/rút từ 1000 USD trở lên hoặc nhập thẻ VISA/MasterCard, bạn sẽ được yêu cầu xác minh ID. Đừng lo, đây là một quy trình đơn giản và thường chỉ mất nửa ngày làm việc.
  • Mỗi hệ thống thanh toán trực tuyến có giới hạn giao dịch, hạn chế và yêu cầu cụ thể được thể hiện đầy đủ trên website tương ứng.
  • Chúng tôi có thể yêu cầu thêm tài liệu để xác minh thẻ thanh toán của bạn. Điều này vì mục đích an ninh ngân hàng
  • Xin hãy lưu ý rằng giao dịch liên quan đến đổi tiền tới/từ đồng Đô la Mỹ hoặc Euro được tính theo tỷ giá hối đoái nội bộ của Forex4you
  • Chúng tôi không chấp nhận nạp tiền qua bên thứ ba. Tài khoản mà bạn nạp tiền vào, hoặc rút tiền ra, phải được đứng tên bạn.